Ταβέρνες-Μοντέρνα Οινομαγειρεία - MONO

Τηλ.: 2103226711 - Π. Μπενιζέλου 4Γ, Πλάκα
Τηλ.: 2103226711 - Π. Μπενιζέλου 4Γ, Πλάκα