Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΜΟΣΤΡΟΥ

Τηλ.: 2103225558, 2103225337 - Μνησικλέους 22 κ. Λυσίου, Πλάκα
Τηλ.: 2103225558, 2103225337 - Μνησικλέους 22 κ. Λυσίου, Πλάκα