ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53, 11634, ΠΑΓΚΡΑΤΙ