Γεώργιος Ν. Παπαδόπουλος Ιδιωτική Δερματολογική Κλινική

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 61(1ος όροφος)