Ψυχολογικό Κέντρο

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τριών Ιεραρχών 16