Βιοιατρική Hλιούπολη (Στρ. Μακρυγιάννη)

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Στρατηγού Μακρυγιάννη Ιωάννη 92-94, 56431, Σταυρούπολη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ