ΑΡΝΑΚΗΣ UNIMOG ΥΙΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΝΑΚΗ ΟΕ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ