ΠΡΙΖΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310/588133
ΛΕΥΚΗΣ 18 56224