ΣΑΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310689953 - 6944304958
ΠΑΠΑΓΟΥ 105 56224
2310689953 - 6944304958