ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε. - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕCCH - ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πειραιάς - ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Ειδικότητα: Ιατρός λοιπών ειδικοτήτων
2104816178-6974705033 Σύντομη Περιγραφή
ΤΖΙΡΟΠΟΥΤΛΟΥ 13 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ