Μουσικές Ταβέρνες-Καστέλλα - Καμάρι

210-4114669
Παναγιας Μυρτιδιωτισσης 2