ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αθήνα - ΜΟΣΧΑΤΟ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 24