Γενική Τράπεζα-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ν. Φάληρο Αθηνών Πειραιώς 66-68