Χώροι Τέχνης-Πολυχώρος Απόλλων

Τηλ.: 2104539395 - Ερμουπόλεως κ. Πηλίου 1, Καμίνια, Πειραιάς
Τηλ.: 2104539395 - Ερμουπόλεως κ. Πηλίου 1, Καμίνια, Πειραιάς