Ναυτικοί Όμιλοι-ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - Ι.Ο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Βενιζελου Ελευθ. (περιοχη Φαληρου) 30