Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Πειραιάς - ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

6932620630/2104807161/2104809620/2104809640/2104809807 Σύντομη Περιγραφή
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ
6932620630/2104807161/2104809620/2104809640/2104809807