Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ

Τηλ.: 2104220459 - Ομηρίδου Σκυλίτση 76 κ. Τζαβέλλα, Πειραιάς
Τηλ.: 2104220459 - Ομηρίδου Σκυλίτση 76 κ. Τζαβέλλα, Πειραιάς