ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Πειραιάς - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

2104828668-2104823164
Ν.ΘΕΟΤΟΚΗ 25 18233
2104828668-2104823164