Πολιτάκης Μιχάλης

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 100