ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2106424891
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 110 11472