ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91