ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91