ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91