Ταβέρνες-Μοντέρνες ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τηλ.: 2106420874, 2106434367 - Λ. Αλεξάνδρας κ. Ζωναρά 21, Πάρκο Παναθήναια
Τηλ.: 2106420874, 2106434367 - Λ. Αλεξάνδρας κ. Ζωναρά 21, Πάρκο Παναθήναια