ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λ. Αλεξάνδρας 146Α (έναντι Αρείου Πάγου)