ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2106421587
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 11474