ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Παθολόγοι
210-6462711
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 120 11471