ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΤΑΜΕ ΓΗΡΟΚΟΜΟ ΠΑΤΡΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη 17, Πάτρα