Θερινοί Κινηματογράφοι-Αθήνα

210 8676871 Κήπος μέ τραπέζια
Λευκωσίας 41
210 8676871 Κήπος μέ τραπέζια