ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Λεωφόρος Μεσογείων 402, Αγία Παρασκευή, 15342, ΑΤΤΙΚΗΣ