Ιατρείο Υπερήχων Καλοκαιρινού Μαριάννα

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεσογείων 421Β, Αγία Παρασκευή