Κυπριακή Κουζίνα-ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τηλ.: 2106390160, 2106084923
Καποδιστρίου 8
Τηλ.: 2106390160, 2106084923