Βιοιατρική Αγία Παρασκευή

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Λεωφόρος Μεσογείων 384, 15342, Αγία Παρασκευή, ΑΤΤΙΚΗΣ