Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-Αττική-Αγία Παρασκευή Γαίδαρος

Τηλ.2106004724
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52
Τηλ.2106004724