ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2106019884-6945266464
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 421 Β 15343
2106019884-6945266464