Διαγνωστικά Κέντρα-Αγ.Παρασκευή-Βιοιατρική

210-6006172, 210-6001324, 210-6006701, 210-6006114
Μεσογειων 384
210-6006172, 210-6001324, 210-6006701, 210-6006114