Αγροτική Τράπεζα-ΑΤΤΙΚΗ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 406