ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ηρώων Πολυτεχνείου 1, αγία παρασκευή