ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αθήνα - ΙΛΙΟΝ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2102612400
ΑΙΑΝΤΟΣ 59 13122