ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα - ΙΛΙΟΝ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Ιδομενέως 82