ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/912666
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 112 54453