Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Ιταλίας

2310-934000
Παπαναστασιου Αλεξ. 90