Στάθη Χρύσα Γενικός Οικογενειακός Ιατρός-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Αγ. Γεωργίου 9