Στάθη Χρύσα Γενικός Οικογενειακός Ιατρός-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
Αγ. Γεωργίου 9