ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1