ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. Οδοντοτεχνίτης

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232