Σουβλάκια Αττική-Χαλάνδρι Τα Τρία Αδέλφια

2106818578
Λεωφόρος Πεντέλης 3