ΖΑΡΟΥΛΗ Κ. ΧΡΥΣΟΘΕΑ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
Λεωφόρος Πεντέλης 7 & Παπάγου 3 (3ος ΟΡΟΦΟΣ)