ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΘΕΙΤΗ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πλάτωνος 1,Χαλάνδρι