ΣΑΧΑΝΑΣ Π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Αιματολόγοι
Λεωφόρος Πεντέλης 7 & Παπάγου 3(3ος ΟΡΟΦΟΣ)