ΣΑΧΑΝΑΣ Π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Λεωφόρος Πεντέλης 7 & Παπάγου 3(3ος ΟΡΟΦΟΣ)