Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΣΙΜΟΣ

Τηλ.: 2106840471 - Αριστοτέλους και Παπάγου 17, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106840471 - Αριστοτέλους και Παπάγου 17, Χαλάνδρι