ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ οθειτη

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πλάτωνος 1, Χαλάνδρι